De voet telt 26 botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen

Schimmeldiagnostiek

Een schimmelnagel geneest zelden of nooit vanzelf.

Wanneer de nagel door een schimmelinfectie is veroorzaakt, kan deze infectie zich langzaam gaan uitbreiden. Mede daarom is behandeling noodzakelijk.

Het is belangrijk om eerst vast te stellen of er een schimmel aanwezig is.

Het is dan mogelijk na overleg met uw huisarts om een biopt af te nemen van de aangedane nagel of huid.

Deze stuur ik dan op naar het Universitair Medisch Centrum van de universiteit Nijmegen (UMC St. Radboud). Het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie heeft internationaal erkende expertise en landelijke referentietaken op het gebied van medische schimmels.

De patholoog stelt vervolgens vast of er een schimmel aanwezig is.

Samenwerking met de huisarts is zeer belangrijk om een zorgtraject goed vast te kunnen leggen.

Voor de huisarts zijn er bij schimmelnagels weinig mogelijkheden. De huisarts kan orale anti-mycotica voorschrijven. Dit wordt door de Nederlandse huisarts veelal niet gedaan. De huisarts volgt daarmee beleid om afhoudend om te gaan met orale anti-mycotica. Een andere reden kan zijn dat de patiënt de medicatie om medische redenen niet kan nemen.

De pedicure kan een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een effectief zorgtraject bij voorkeur in samenwerking met de huisarts.

Zo blijf ik binnen de grenzen van het zorg-traject en de cliënt wordt professioneel begeleid bij het verzorgen van de schimmelinfectie. Ook is het belangrijk om de bronnen van herinfectie mee te behandelen. Sporen kunnen nu eenmaal jarenlang overleven onder slechte omstandigheden.

Uitslag:

De uitslag van het onderzoek duurt ongeveer 5-10 werkdagen.

Na de uitslag van het onderzoek ga ik samen met u een behandelplan opstellen.

Kosten:

De kosten van het onderzoek bedragen €35 per diagnose, uw basisverzekering dekt deze kosten (buiten het eigen risico)

De kosten voor het afnemen van een biopt en begeleiding van het onderzoek bedragen €10