Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen. In een mensenleven is dit opgeteld 185.000 kilometer. Je bent dan meer dan 4 keer de wereld rond gelopen!

Medische pedicure

De medisch pedicure is specifiek voor de behandeling van clienten die tot een risicogroep behoren.

Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen met diabetisch, reuma of andere aandoeningen die een nadelige invloed hebben, zoals spastische of verwaarloosde voet.